Betäckningar

BRANDPOSTBETÄCKNING BPB400

Flytande betäckning av segjärn med
automatisk låsfunktion. Godkänt enligt
EN 124, klass D 400 (40 ton)
​​​​​​​RSK nr: 703 42 10