YT- & VÄRMEBEHANDLING

Vi kan via våra utvalda samarbetspartners ombesörja flera olika typer av ytbehandlingar. Vi arbetar frekvent med både våt- och pulverlackering i olika kulörer, zink och kromatering.
En stor del av svetsprocessen sker i rostfritt material och vi har tack vare det en mycket kostnadseffektiv metod för betning av rostfria detaljer.
Värmebehandlingar i form av homogen- eller ythärdning, nitrokarburering eller avspänningsglödgning kan också ombesörjas.
  • Våt- och pulverlackering
  • Elförzinkning
  • Varmförzinkning
  • Kromatering
  • Härdning
  • Avspänningsglödgning
  • Blästring
  • Betning